Käännöstekstit näkyvät päällekkäin katsottaessa Yle Areenan ohjelmia?
Antennitalous (Hbbtv käytettävissä):
1  Mene Ylen kanavalle esim tv1.
2. Paina kaukosäätimen punaista painiketta (Hbbtv)
3. Valitse ruudulta Yle Areena ja katso ohjelmia

Kaapelitalous (Hbbtv ei käytössä)
1. Paina kaukosäätimen LANG. painiketta
2. Valitse Tekstityksen kieli -> Pois
3. Valitse kotipainike -> sovellus Yle Areena ja katso ohjelmia
4. Katselun jälkeen
5. Paina kaukosäätimen LANG. painiketta
6. Valitse Tekstityksen kieli -> Suomi tai Ruotsi

Tv menee jumiin, käynnistyy itsekseen tai ei sammu. TV vilkuttaa merkkivaloa tai kanavat ei pysy muistissa?

Tarkista järjestelmä asetukset kuvan mukaisiksi.
Tarkista että valmiustilahaku on pois käytöstä television valikoista.

Smart televisiot

Smart televisiot ovat saaneet nimensä siitä, että tietotekniikkaa on integroitu television sisään. Tämän integraation vuoksi osa tietokoneiden ongelmista on valitettavasti siirtynyt myös televisioiden puolelle.

Monet meistä tietää tietokoneiden päivitykset sekä tietoturvaan liittyvät ongelmat ja uhat. Smart televisioiden valmistajat joutuvat miettimään näitä asioita jo suunnittelussa ja laitteet on suunniteltava niin, ettei niihin kohdistu tietoturvariskejä.

Tämä johtaa siihen, ettei laitteissa ole päävirtakytkimiä ja laitteet ovat yhteydessä internettiin myös silloin kun laite sammutetaan kaukosäätimellä. Tässä tilassa tv etsii päivityksiä sekä saattaa tehdä kanavavirityksiä. Tämä saattaa johtaa siihen ajan kuluessa, että laitteiden käyttömuisti saattaa täyttyä ja laitteet alkavat toimia ei toivotulla tavalla tai mennä jumiin. Tässä tilanteessa auttaa yksinkertainen keino, joka on tuttua tietotekniikasta eli suoritetaan resetointi:

1. Otetaan tv.n verkkojohto pois seinästä ja odotetaan n. 15 min.
2. Käynnistetään tv ja suoritetaan asennusvalikosta kohta: Ensimmäinen asennus.
3. Tehdään yllä olevat asetukset (valmiustilahaku yms.)

Mikäli resetointeja joudutaan suorittamaan usein suosittelemme hankkimaan esimerkiksi kytkimellä varustetun jatkojohdon tai vastaavan jolla tv voidaan kytkeä pois verkkosähköstä. Tällä saavutetaan kaksi etua:

1. Laite ei sekota kanavia eikä asetuksia yön aikana.
2. Laite resetoituu ja käyttömuisti tyhjenee jokaisen käyttökerran jälkeen.

Laitteelle voidaan suorittaa myös tehdasresetointi. Kysy ohjeet keskushuollosta: 09-2940784

Smart tv tai Android ”apsi” (esim. Yle Areena, Ruutu tai Mtv3) on hävinnyt tai toimii huonosti? (Pätkii, käännöstekstit ei toimi yms.)

Kolmannen osapuolen internetpalvelut voivat muuttua, irtisanoutua tai niitä voidaan rajoittaa milloin vain. Laitteen valmistaja ja maahantuoja eivät ole vastuussa kolmannen osapuolen internetpalveluista, applikaatioista tai näiden palveluihin tehdyistä muutoksista tai toiminnan lakkautuksista. Em. muutokset ei kuulu takuun piiriin. 

Jalan ruuvit ei asetu kohdalleen LHD32552 mallissa.

Lataa erillinen ohje (PDF tiedosto)